8 overraskende facts om de private parkeringspladser

Hvor længe skal en p-vagt observere en bil, før han må udskrive en bøde?

I og med at færdselsloven ikke er gældende på de private p-pladser, men reglerne derimod fastsættes af pladsens ejer i samråd med et privat parkeringsselskab, så er parkeringsvagten hos et privat parkeringsselskab ikke forpligtet til at observere bilen i 3 min., som færdselsloven foreskriver.

Det afgøres af parkeringsselskabet, og kan derfor variere fra plads til plads, alt efter hvem der fører tilsynet. Dog anbefaler Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening (DPPB), at selskaberne har en observationstid på 3-6 minutter.

Det begrundes med at: ”Konstatering af forseelsen, udfærdigelse af kontrolbilaget, eventuel fotografering og aflevering af kontrolbilaget m.v. må antages altid som minimum at tage 3-6 minutter. Det er derimod et generelt krav, at al dokumentering foretages omhyggeligt, og at alle registrerede informationer dobbelttjekkes. ”

 

 

Hvordan slipper jeg for bøden?

Er bøden ikke udskrevet kan du (måske) nå at få den annulleret – takket være forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet siger, at i de tilfælde hvor der er rimelig tvivl om hvorvidt, der er tale om en ulovlig parkering eller standsning, eller om der er tilstrækkeligt skiltet, der får parkanten ret.

Er bøden først udskrevet, er der dog ikke noget at gøre her og nu. Du har naturligvis altid muligheden for at klage til parkeringsselskabet, men medmindre du har veldokumenterede modbeviser, vil det blive ord mod ord og næste skridt vil så være at anlægge sag mod parkeringsselskabet.

Ved du til gengæld, hvem ejeren af pladsen er, f.eks. en butik eller et supermarked, kan det give god mening at skrive hertil. En butik vil typisk ikke være interesseret i at få utilfredse kunder pga. en parkeringsbøde, og kan muligvis hjælpe dig med at slippe for kontrolafgiften.

 

Har du flere, eller slet ingen p-skive i bilen?

Har du mere end én p-skive i bilen, kan du få en bøde.

Er din p-skive gået i stykker, eller har du ikke fået anskaffet dig en endnu, kan et stykke papir med et tydeligt klokkeslæt, placeret i forruden, gøre det ud for en p-skive ifølge DPPB's standardregler.

Vi befinder os dog i gråzonen - da ikke alle parkeringsselskaber er medlem af brancheforeningen, og derfor er det ikke alle, som godtager en seddel fremfor en regulær p-skive.

 

P-skive i åbne køretøjer inkl. motorcykel?

Kører du i en cabriolet, på motorcykel eller et andet åbent køretøj, gælder de samme regler som for lukkede biler. Du skal altså som hovedregel stille p-skiven/købe en parkeringsbillet. Risikoen for at p-skiven blæser væk, bliver fjernet af en forbipasserende eller at klokkeslættet bliver ændret e.l. ligger på dine skuldre.

Gælder der andre regler på pladsen, fremgår det af skiltningen.

 

Trailer?

Har du trailer med, skal du være opmærksom på, hvordan reglerne er på den pågældende plads. Nogle selskaber kræver, at du køber en p-billet for både bil og trailer. Her kan du ligge billetten for traileren i bilens forrude, sammen med en seddel om, at billetten gælder for den pågældende trailer.

 

Flere kontrolafgifter for samme forseelse?

Selvom du HAR fået en parkeringsafgift, betyder det ikke, at du ikke kan få en mere. Det skal dog være tydeligt anført på parkeringsområdets skilte (f.eks. ”Ved overtrædelse af reglementet pålægges en kontrolafgift pr. påbegyndt døgn”).

 

Havari, motorstop m.v.

På pladser med gratis tidsbegrænset parkering: Er bilen gået i stykker, og det derfor er umuligt eller uforsvarligt at fjerne den fra parkeringspladsen, skal du lægge en seddel i forruden, hvor du forklarer, at bilen er parkeret pga. havari og hvornår du forventer at køretøjet bliver fjernet.

Du bliver ikke i første omgang fritaget for en parkeringsafgift, men kan du bevise at du har været havareret (f.eks. i form af en faktura for borttransport, kan du kontakte parkeringsselskabet, og det er så op til parkeringsselskabet om de vil fastholde bøden eller om den annulleres.

Bilen skal typisk fjernes inden for nogle timer, og kun yderst sjældent accepteres det, at bilen holder der i mere end 24 timer.

Holder du havareret på en betalingsplads, skal du naturligvis betale for den tid du holder der.

 

Får p-vagten provision af antal udskrevne parkeringsafgifter?

Som hovedregel, nej.

Langt de fleste private parkeringsselskaber tager stor afstand fra provisionsløn. Ifølge Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening SKAL parkeringsvagter være fast aflønnet og må således ikke modtage provision eller anden form for incitamentsaflønning.

Seneste nyheder
7 tegn på at du skal have tjekket dine bremser
07-12-2020

Nogle ting her i livet SKAL bare virke uden noget som helst bøvl. Det gælder for computeren og printeren, men det gælder i særdeleshed også bremserne på bilen!

Læs mere
Sådan undgår du fastfrosne bildøre
03-12-2020

Tip & tricks

Læs mere
Dæk fra Kina overrasker positivt
03-12-2020

Kvalitetsdæk fra Kina findes faktisk! Landsail overrasker i test!

Læs mere